‘Reclining Leda’™

App. 180*90*45cm
Styrofoam, Plaster, Terracotta, and Marble
2024